Dne  19.7.2018 nám vypršela platnost certifikátu ISO 9001:2008.
Již v předstihu jsme se připravili na  aktualizovanou verzi ISO 9001:2015 a úspěšně jsme  prošli  jejím auditem. 
Jsme tedy i nadále, a to nepřetržite od roku 2003, certifikovanou společností podle normy ISO9001.

Certifikat ISO 9001-2015