Naše společnost se pod vedením Ing. Jana Neterdy spolupodílí dodávkou hydraulických systémů a elektronického ovládání na vývoji zemědělských strojů našich zákazníků.

Na právě probíhající výstavě Země živitelka byly oceněny tyto stroje:

1. Varior 500 stroj na kypření hrůbků brambor a aplikaci hnojiva

Varior 500 kypření hrůbků brambor

2. NS23.1 přepravní vůz, hydraulicky ovládaná oj

NS23.1 přepravní vůz

  

Gratulujeme výrobcům a jsme rádi, že jsme se mohli podílet.